Piaseczno Centrum Przedsiębiorczości 2.0

Piaseczno

Centrum Przedsiębiorczości 2.0

Program dedykowany dla Mieszkańcow Miasta i Gminy Piaseczno, realizowany na podstawie konkursu ogłoszonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno. 

W odpowiedzi na trendy i potrzeby mieszkańców proponujemy zintegrowany i unikalny program mający na celu rozwój przedsiębiorczości. Łączy on doświadczenie najlepszych światowych Inkubatorów Start-up’ów, 17 celów zrównoważonego rozwoju z Agendy 2030 ogłoszonej przez ONZ, programów aktywizacji grup wykluczonych zawodowo oraz potrzeb przedsiębiorców. Nasz projekt złożony jest z 3 programów wspierających: Inkubator Start-up, miejsce aktywizacji kobiet oraz Integrator Społeczny łączący biznes i odpowiedzialny rozwój.

Celem głównym projektu jest rozwój postawy przedsiębiorczości i zwiększenie kompetencji biznesowych mieszkańców skutkujący stworzeniem nowych firm i miejsc pracy.

Program realizowany jest przez Fundację MAY przy współpracy z C’office Coworking, Concilium Business Solutions i zespołem Mentorskim.

Program dedykowany dla Mieszkańcow Miasta i Gminy Piaseczno, realizowany na podstawie konkursu ogłoszonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno. 

W odpowiedzi na trendy i potrzeby mieszkańców proponujemy zintegrowany i unikalny program mający na celu rozwój przedsiębiorczości. Łączy on doświadczenie najlepszych światowych Inkubatorów Start-up’ów, 17 celów zrównoważonego rozwoju z Agendy 2030 ogłoszonej przez ONZ, programów aktywizacji grup wykluczonych zawodowo oraz potrzeb przedsiębiorców. Nasz projekt złożony jest z 3 programów wspierających: Inkubator Start-up, miejsce aktywizacji kobiet oraz Integrator Społeczny łączący biznes i odpowiedzialny rozwój.

Celem głównym projektu jest rozwój postawy przedsiębiorczości i zwiększenie kompetencji biznesowych mieszkańców skutkujący stworzeniem nowych firm i miejsc pracy.

Program realizowany jest przez Fundację MAY przy współpracy z C’office Coworking, Concilium Business Solutions i zespołem Mentorskim.

Inkubator Start-up

DOBRY BIZNES

Czas trwania: 3 m-ce

✔ Pitch deck

✔ Mentorzy

✔ Warsztaty

✔ Coworking – 10 wejść

✔ Darmowe aplikacje – narzędzia

✔ Zachowujesz 100% udziałów

 

Wartość programu 500 $finansowanie 100%

Inkubator Start-up

DOBRY BIZNES

Czas trwania: 3 m-ce

✔ Pitch deck

✔ Mentorzy

✔ Warsztaty

✔ Coworking – 10 wejść

✔ Darmowe aplikacje – narzędzia

✔ Zachowujesz 100% udziałów

 

Wartość programu 500 $finansowanie 100%

Przedsiębiorcza Mama

PRACA & DZIECKO

Czas trwania: 6 m-cy

✔ Marka osobista

✔ Business on-line

✔ Mentorzy

✔ Coworking – 10 wejść

✔ Opieka nad dzieckiem w programie

✔ Darmowe aplikacje – narzędzia

 

Wartość programu 6000 plnfinansowanie 100%

 

Przedsiębiorcza Mama

PRACA & DZIECKO

Czas trwania: 6 m-cy

✔ Marka osobista

✔ Business on-line

✔ Mentorzy

✔ Coworking – 10 wejść

✔ Opieka nad dzieckiem w programie

✔ Darmowe aplikacje – narzędzia

 

Wartość programu 6000 plnfinansowanie 100%

 

Inspiratornia

MIEJSCE ROZWOJU BIZNESU

✔ Promocja Firmy

✔ Networking

✔ Webinary 

✔ Rekomendacje biznesowe

✔ Mentorzy

✔ Coworking – 10 wejść

Wartość programu 5000 plnfiansowanie 100%

 

Inspiratornia

MIEJSCE ROZWOJU BIZNESU

✔ Promocja Firmy

✔ Networking

✔ Webinary 

✔ Rekomendacje biznesowe

✔ Mentorzy

✔ Coworking – 10 wejść

Wartość programu 5000 plnfiansowanie 100%

 

Zgłoś swoje uczestnictwo!

Zgłoś swoje uczestnictwo!